CEPRIS: Neistiniti navodi predsednika suda o Trešnjevu

CEPRIS: Neistiniti navodi predsednika suda o Trešnjevu

CERPIS

Strukovno udruženje Centar za pravosudna istraživanjaCEPRIS istaklo je da su neistiniti navodi predsednika Višeg suda Aleksandra Stepanovića da je sudija Aleksandar Trešnjev, inače član ovog udruženja, premešten iz Posebnog odeljenja Višeg suda jer je nedovoljno stručan i izrazilo sumnju da je sudija premešten iz ličnih razloga.

Piše: Bojana Jovanović

Udruženje navodi da je Stepanović zaključak o nedovoljnoj stručnosti i osposobljenosti sudije Trešnjeva bazirao na činjenici da je Trešnjev imao samo dva pravnosnažna predmeta, ali je propustio da navede koliko predmeta su rešile sudije koje su ostale u ovom odeljenju.

Aleksandar Stepanović (foto: Viši sud Beograd)

„Predsednik suda propušta da navede da je sudija Trešnjev kao predsednik veća doneo još šest presuda, od čega je jedna u fazi izrade, a preostalih pet prvostepenih odluka se nalaze u Apelacionom sudu u Beogradu, u postupku odlučivanja po žalbama“, navodi CEPRIS.

CEPRIS ističe i da su netačni navodi iz saopštenja predsednika suda u pogledu broja predmeta okončanih sporazumom o priznanju krivičnog dela.

„Predsednik Višeg suda Aleksandar Stepanović se nije osvrnuo na težinu završenih predmeta, a previđa i činjenicu da je u jednom od predmeta pravnosnažno osuđeno pravno lice, što je prvi primer ovakve osude u krivičnom postupku u Srbiji.“

Udruženje podseća da je Komisija Apelacionog suda u Beogradu u junu 2017. godine utvrdila da je Trešnjev u periodu od jula 2015 do kraja marta 2017. godine „izuzetno uspešno obavljao sudijsku funkciju“.

U ovoj odluci je konstatovano da je sudija u navedenom periodu postupao u pet različitih materija i da je od 52 predmeta rešio 42, u potpunosti u skladu sa propisanim rokovima.“

„Sa žaljenjem konstatujemo da tvrdnje sadržane u saopštenju predsednika Višeg suda u Beogradu nisu zasnovane na činjenicama, već da se radi o neistinama o sudiji  i našem članu dr Aleksandru Trešnjevu. U saopštenju smo izrazili bojazan da novi raspored rada u Višem sudu nije zasnovan na objektivnim kriterijumima, već na ličnim razlozima.“

Podsetimo, sudija Aleksandar Trešnjev je novim godišnjim rasporedom koji je doneo predsednik Višeg suda Aleksandar Stepanović premešten iz Posebnog odeljenja za organizovani kriminal u krivično odeljenje ovog suda. Stepanović po zakonu ne mora da obrazlaže ovu odluku, ali je to učinio nakon pisanja KRIK-a.

Premeštajem sudije Trešnjeva svi postupci u kojima je sudio krenuće ispočetka – između ostalih i dva procesa protiv narko-bosa Darka Šarića.

Pročitajte o pritiscima na sudiju Trešnjeva

Comments are closed.